Recentelijk is er een rapport verschenen van NEMACC genaamd ‘De impact van sociale media op de bedrijfsvoering van de mkb-accountants: kans of bedreiging?’. We kunnen wel vast verklappen dat er veel kansen zijn, maar natuurlijk ook de nodige bedreigingen. Niet alleen de rol en positie van de accountant veranderen, maar ook de klanten veranderen en natuurlijk de hele wereld erom heen. Vanuit onze zienswijze komen we terug op een aantal van de bevindingen uit het rapport.

Is er nog een keuze wat betreft social media?

In het rapport wordt gesteld dat er bijna geen keuze meer is om wel of niet op socal media aanwezig te zijn. Hierbij moet wel aangetekend worden dat er een duidelijk verschil bestaat tussen het aanwezig zijn op en het daadwerkelijk actief gebruiken van social media. Er wordt verwezen naar een tabel van het CBS uit 2015 waaruit blijkt dat 63% van de bedrijven in de financiële dienstverlening gebruik maakte van social media. Uit vervolgonderzoek blijkt dat 67% van de accountants in 2016 gebruik maakt van social media.

‘Gebruik maken van’ is een steeds terugkerende term. Ik kan me goed voorstellen dat dit veel vraagtekens met zich mee brengt. In principe kan je stellen dat je gebruik maakt van social media als je een account hebt aangemaakt op een bepaald platform en af en toe eens een aantal berichten leest. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je op deze manier niet echt het gevoel hebt dat je social media daadwerkelijk gebruikt.

Begin gewoon eens bij het begin

Het lijkt een enorme dooddoener en dat is het ook. Maar begin gewoon eens bij het begin. Begin bij het ‘hoe, wat en waarom’. Wanneer je een account ergens gaat aanmaken, dan heb je eigenlijk al een aantal stappen overgeslagen. Het inzetten van social media en ook online marketing moet passen bij je bedrijfsvoering en dus passen binnen het bedrijfsplan. Hiermee ben je ook gewoon bij het begin begonnen.

Hoe wil ik wat bereiken en waarom wil ik dit bereiken? Dit lijkt heel logisch, maar toch merken we dat men dit bij het inzetten van social media en online marketing snel vergeet. Er verandert veel, maar in dit geval ook weer niet. Ook hierbij geldt het eeuwenoude gezegde: if you fail to plan, you plan to fail. Start dus met het maken van een plan om ofwel social media echt te gaan gebruiken of aan te kunnen tonen waarom je social media niet gaat gebruiken. Je mag eigenlijk niet meer wegkomen met de opmerking: ‘Ja, eigenlijk zou ik meer met social media moeten doen’.

Durf te starten met je plan

De meeste mensen zijn zich bewust van het feit dat social media niet meer weg te denken is in onze huidige maatschappij. Ga gewoon eens bewust om je heen kijken wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Wat doen mijn klanten? Hoe gedraagt de eigen markt zich? Wat doen mijn medewerkers en collega’s? En wat doe ik zelf eigenlijk? Vervolgens start je eigenlijk met een wetenschappelijk onderzoek. Je probeert een probleemstelling te formuleren tot en met het beheren en meten van resultaten en eventuele terugkoppeling. Je gaat dus bezig met het hoe, wat en waarom en de eventuele uitvoering hiervan. Dit is niets nieuws. De stap die je hiervoor neemt is het belangrijkst. Dit is de eerste stap en daarmee ook de moeilijkste stap: start!

Waarvoor is de inzet van social media het meest relevant?

In het rapport worden de volgende doelen opgesomd:

  • Naamsbekendheid;
  • Klanten behouden;
  • Medewerkers werven;
  • Leads genereren;
  • Vergroten van marktinzicht.

Het overkoepelende thema hierin is gewoonweg communicatie. Je merkt en zal gaan merken dat steeds meer taken geautomatiseerd of gerobotiseerd worden. Het belang van jou als accountant verschuift dus meer van het uitvoeren van taken naar de communicatie hierover met de klanten. Bij deze communicatie naar klanten en andere doelgroepen zijn alle hulpmiddelen toch meer dan welkom?

Bedreigingen of toch kansen?

Zoals in het begin aangegeven komen er een aantal bedreigingen in het rapport naar voren. Bedreigingen klinkt alleen zo negatief! Ondernemen is risico’s nemen. Er is dus ook een dunne grens tussen bedreigingen en kansen. Zo worden onder andere de volgende bedreigingen opgevoerd:

  • Kennis. Het gebruik van social media vraagt om andere vaardigheden en kennis. Dit is natuurlijk volledig waar, maar dit is ook een kans om meer te leren over social media, het zakelijk gebruik hiervan en de rol die dit inneemt in de huidige maatschappij.
  • Tijd. Tijd mag geen bedreiging zijn. Zie de tijd als een investering en iets kost geen tijd meer, je investeert tijd met in je achterhoofd dat je dit uiteindelijk terug kan verdienen. Dit geldt voor alle investeringen die je als bedrijf doet.
  • Fouten maken. Ja, de kans is groot dat er fouten gemaakt worden. Dit gebeurt nagenoeg altijd. Je kan echter beter fouten maken en hiervan leren, dan dat je niet start vanwege de angst voor fouten.

Ik heb een aantal punten uit het rapport gepakt, omdat ik dit stuk kort wilde houden. Dit is echter niet gelukt. Ben je benieuwd naar het volledige rapport, dan kan je deze hier vinden.

Wat is de conclusie?

Het rapport kent vele conclusies uit verschillende oogpunten en ook vele positieve conclusies over het inzetten van social media en het daadwerkelijk gebruiken hiervan. Het valt op dat de MKB-accountantskantoren die geen social media gebruiken over het algemeen kleinere kantoren zijn. Social media is echter voor iedereen en is voor iedereen toegankelijk. Denk dus niet in bedreigingen, maar juist in kansen. Kijk goed wat er om je heen gebeurt en praat erover met mensen. Zoals gezegd is de eerste stap: gewoon starten. Kennis kan je vergaren, vaardigheden kan je aanleren en tijd kan je investeren. Laat je hier vooral niet door tegenhouden en zet deze stap en start met het ontwikkelen van je strategie.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Relevante content, waarom?

Er is niets vervelender dan een website te bezoeken om bepaalde informatie te vinden en deze dan niet te vinden. Stel daarom jezelf een aantal vragen die ervoor zorgen dat jij de juiste en relevante content op je site serveert: Wat is het doel van mijn website? Welke...

Lees meer